Samorząd terytorialny

Samorząd terytorialny

Biuro świadczy usługi na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, których zakres obejmuje: doradztwo prawne, opinie prawne oraz doradztwo legislacyjne.

Przykładowa problematyka spraw:

  • • Ustrój samorządu terytorialnego
  • • Prawo urzędnicze
  • • Zadania realizowanie przez j.s.t.
  • • Postępowanie administracyjne
  • • Prawo budowlane
  • • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  • • Legislacja administracyjna