Proces inwestycyjno-budowlany

Proces inwestycyjno-budowlany

Opinie prawne i ekspertyzy oraz doradztwo w sprawach z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego z uwzględnieniem problematyki: planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz ochrony zabytków.

Przykładowa problematyka zleceń:

 • • Decyzja o warunkach zabudowy
 • • Zgodność inwestycji z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • • Proces inwestycyjno-budowlany w warunkach ustaw specjalnych (tzw. specustaw)
 • • Pozwolenie na budowę
 • • Legalizacja samowoli budowalnej
 • • Rozbiórka obiektu budowlanego
 • • Inwestycje infrastrukturalne
 • • Proces inwestycyjno-budowlany w kontekście ochrona środowiska
 • • Proces inwestycyjno-budowlany w kontekście ochrony zabytków
 • • Reprezentacja przed organami administracji architektoniczno-budowlanej
 • • Reprezentacja przed organami nadzoru budowlanego
 • • Proces inwestycyjno-budowlany na obszarach morskich

Świadczone usługi

 • - Opinie prawne
 • - Ekspertyzy prawne
 • - Doradztwo

Dlaczego warto nam zaufać?

 • ✔ Profesor Tomasz Bąkowski zdobył doświadczenie eksperckie jako: członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego oraz członek Rady Opiniodawczo-Doradczej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do spraw założeń do projektu Kodeksu budowlanego.
 • ✔ Biuro ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw oraz sporządzaniu opinii prawnych z zakresu problematyki szeroko rozumianego procesu inwestycyjno-budowlanego.
 • ✔ Biuro dysponuje sprawdzonym zespołem specjalistów.

Wybrane publikacje prof. Bąkowskiego: