Prawo wodne

Prawo wodne

Opinie prawne oraz doradztwo w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych w sprawach z zakresu prawa wodnego.

Przykładowa problematyka spraw:

 • • Zarządzanie zasobami wodnymi
 • • Zgody wodnoprawne
 • • Opłaty za usługi wodne
 • • Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
 • • Budownictwo wodne
 • • Melioracje wodne
 • • Kanalizacja i ścieki
 • • Urządzenia wodne
 • • Wody śródlądowe
 • • Wody podziemne
 • • Odszkodowania
 • • Postępowania toczące się przed organami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie