Prawo budowlane

Prawo budowlane

Prawo budowlane widziane zarówno z perspektywy inwestora, jak i właścicieli nieruchomości sąsiednich oraz organów administracji publicznej. Opinie prawne oraz doradztwo w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych w sprawach z zakresu prawa budowlanego.

Przykładowa problematyka spraw:

  • • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do robót budowlanych (np. decyzja o warunkach zabudowy, decyzja środowiskowa, pozwolenie na budowę)
  • • Uruchomienie i prowadzenie procesu inwestycyjno-budowlanego
  • • Rozbiórka obiektów budowlanych
  • • Legalizacja samowoli budowlanej
  • • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
  • • Proces inwestycyjno-budowlany w kontekście prawa ochrony zabytków
  • • Proces inwestycyjno-budowlany w kontekście prawa ochrony środowiska