Pisma procesowe

Pisma procesowe

Przygotowanie pism procesowych w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych. Doradztwo w zakresie możliwości skutecznego odwołania się od decyzji, zasadności wniesienia skargi do WSA, zasadności wniesienia skargi kasacyjnej do NSA.