Oferta

Oferta

W ramach specjalizacji publicznoprawnej realizujemy dla naszych Klientów zlecenia wymagające specjalistycznej wiedzy prawniczej. Biuro kieruje swoje usługi do przedsiębiorców, instytucji sektora publicznego oraz  podmiotów wykonujących profesjonalne usługi w zakresie prawa (kancelarii prawnych, firm doradczych).

Wieloletnie doświadczenie współpracy z przedstawicielami administracji publicznej pozwala nam lepiej zrozumieć realia, wyzwania i problemy pojawiające się w obszarze funkcjonowania administracji. Dzięki temu świadczymy usługi na najwyższym poziomie merytorycznym, uwzględniając uwarunkowania prawne i specyfikę działania jednostek sektora publicznego.Oferowane usługiEkspertyzy prawneAnalizy prawnePisma procesoweKonsultacjeDoradztwoLegislacja

Klienci

Biuro świadczy obsługę prawną na rzecz instytucji publicznych oraz sektora przedsiębiorstw.

 
Biuro Ekspertyz Prawnych

Opinie i ekspertyzy prawne

Wykorzystywane są w celu wzmocnienia stanowiska we wszelkich rodzajach postępowań, służą wstępnej ocenie ryzyka związanego z konkretnym zamiarem inwestycyjnym oraz ocenie skutków prawnych przedsięwzięcia. Stanowią także skuteczne narzędzie pozwalające osiągnąć sukces w postępowaniach o charakterze spornym. Biuro dysponuje znacznym dorobkiem w zakresie sporządzania opinii i ekspertyz.

Dowiedz się więcej

Legislacja

Przeprowadzamy monitoring legislacyjny oraz sporządzamy raport wpływu zmian prawa na bieżącą działalność przedsiębiorstwa lub instytucji. Przygotowujemy zarówno propozycje zmian konkretnych przepisów, jak i kompleksowe projekty aktów normatywnych wraz z uzasadnieniem.

Biuro Ekspertyz Prawnych

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą Biura, zachęcamy do kontaktu.

+48 574 698 850 biuro@profesorbakowski.pl