Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Opinie prawne oraz doradztwo w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska.

Przykładowa problematyka spraw

 • • Pozwolenia z zakresu prawa ochrony środowiska
 • • Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięć budowlanych
 • • Zanieczyszczenia środowiska
 • • Immisje
 • • Natura 2000
 • • Standardy emisyjne
 • • Gospodarka odpadami
 • • Oddziaływanie na środowisko
 • • Odnawialne źródeł energii
 • • Kopaliny
 • • Ochrona przyrody
 • • Eksploatacja obiektów infrastruktury transportowej
 • • Usunięcie drzewa
 • • Administracyjne kary pieniężne