Obszary morskie

Obszary morskie

Opinie prawne oraz doradztwo w sprawach z zakresu obszarów morskich.

Przykładowa problematyka spraw:

  • • Proces inwestycyjno-budowlany prowadzony na obszarach morskich
  • • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich
  • • Postępowania przed organami administracji morskiej
  • • Prawo portów i przystani
  • • Infrastruktura na terenie obszarów morskich: sztuczne wyspy, konstrukcje, urządzenia, kable i rurociągi