Legislacja

Legislacja

Przeprowadzamy monitoring legislacyjny oraz sporządzamy raport wpływu zmian prawa na bieżącą działalność przedsiębiorstwa lub instytucji. Przygotowujemy zarówno propozycje zmian konkretnych przepisów, jak i kompleksowe projekty aktów normatywnych wraz z uzasadnieniem.