Kary administracyjne

Kary administracyjne

Przygotowujemy opinie prawne dotyczące zasadności oraz procedury nakładania i wymierzania kar administracyjnych przez organy administracj publicznej w formie decyzji administracyjnych.

Kary administracyjne mogą zostać nałożone między innymi za:

  • • Zajęcie pasa drogowego
  • • Wycięcie drzewa
  • • Zanieczyszczanie środowiska
  • • Umieszczenie tablicy reklamowej