Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami

Doradztwo oraz opinie prawne w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Przykładowa problematyka spraw:

  • • Audyt stanu prawnego nieruchomości
  • • Analiza stanu prawnego nieruchomości dotycząca możliwości realizacji konkretnej inwestycji
  • • Proces inwestycyjno-budowlany
  • • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  • • Podział nieruchomości
  • • Wywłaszczanie i zwrot wywłaszczonej nieruchomości
  • • Prawne aspekty gospodarowania nieruchomościami
  • • Opłata adiacencka