Administracja rządowa

Administracja rządowa

Biuro świadczy usługi na rzecz administracji rządowej, których zakres obejmuje sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych oraz doradztwo legislacyjne.